Underhållsansvar

Ert ansvar
Ni som bostadsrättshavare ansvarar för reparationer och underhåll av er lägenhet (inkl balkong/uteplats).
Behöver något repareras eller underhållas i er lägenhet måste ni själv kontakta en hantverkare för att få problemet åtgärdat och stå för kostnaden. Uteplats som tillhör enskild lägenhet ska skötas av bostadrättshavaren.

Föreningens underhållsansvar
Föreningen ansvarar för underhåll och tillsyn av gemensamma utrymmen och anordningar, exempelvis fasader, tak och trapphus med mera.

Större förändringar i lägenheten
Styrelsens tillstånd krävs om du ska utföra en åtgärd som innefattar:
-ingrepp i bärande konstruktion
-ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
-inglasning av balkong/uteplats
-annan väsentlig ändring av lägenheten

Att montera markiser, lampor, och paraboler mm på fasaden är inte tillåtet utan tillstånd från styrelsen. Detta för att undvika felaktiga ingrepp i fasaden som bl a kan leda till fuktproblem.

Garanti
En nyproducerad lägenhet omfattas av en garanti från färdigställandet och 5 år framåt. Om Peab exempelvis har uppfört något på ett felaktigt sätt eller installerat något på ett felaktigt sätt omfattas det av garanti. Peab åtgärdar felet utan extra kostnad. Normalt slitage eller skador som beror på handhavande fel omfattas inte av garantin.

Skadedjur
Du är skyldig att anmäla skadedjur till styrelsen.